Sunday, August 2, 2015

KARANG- Kes Belantak Ba Jalai Raya

Karang Belalauka Grafik
Tanya: Peratika gambar di baruh tu. Tulis siti karang kebuah kes belantak ba jalai raya suah nyadi.